↑ Powrót do r. szk. 2014/2015

UTK

Do przedmiotu Urządzenia Techniki Komputerowej obowiązuje podręcznik wydawnictwa HELION Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, autor: Tomasz Kowalski.

Program nauczania oraz wymagania edukacyjne na każdą ocenę pojawią się w najbliższym czasie.

Sprawozdania oddawane na przedmiocie proszę w zależności od zaleceń nauczyciela oddawać w formie papierowej lub elektronicznej. Wzór sprawozdania zamieszczam poniżej:

wzór sprawozdania dla 1F_UTK

Proszę trzymać się formatowania, jakie ustawiłem w pliku, natomiast kolor czcionki proszę wszędzie ustawić na czarny, w kolorze czerwonym zostały dopisane instrukcje dotyczące wypełnienia sprawozdania.