↑ Powrót do Klasa IV FI

Studniówka

Studniówka dla klas czwartych w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się w Restauracji Hotel Wellness&Spa BIAŁY DOM w Paniówkach – LINK.

Studniówka odbędzie się 30 stycznia 2015 r.

Koszty powinny zamknąć się w kwocie 450 zł od pary. Proszę wpłacać pieniądze poprzez wychowawców do sekretariatu, bądź osobiście do sekretariatu w dwóch transzach po 200 zł (listopad i grudzień). Opłata zostanie przekazana do Skarbnika Rady Rodziców i wpłacona na konto z adnotacją, iż dotyczy studniówki.

Studniówka będzie przebiegała zgodnie z ofertą ww. firmy – LINK - natomiast szczegółowe informacje dotyczące studniówki są przekazywane uczniom i rodzicom/opiekunom na bieżąco.