↑ Powrót do Klasa IV FI

Matura

TERMINY

Złożenie deklaracji maturalnych musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r. (wtorek) – proszę donieść deklaracje do 26 września 2014 r. (piątek). NIEZŁOŻENIE deklaracji skutkuje NIEDOPUSZCZENIEM do matury. Deklaracja MUSI określać temat ustnej prezentacji maturalnej z języka polskiego

Jakiekolwiek zmiany w deklaracji maturalnej można zgłaszać maksymalnie do 7 lutego 2015 r. (sobota), czyli realnie do 6 lutego 2015 r.

Do 6 kwietnia 2015 r. należy bezwzględnie złożyć wszystkie konieczne informacje potrzebne do podejścia do matury z Języka polskiego (szczególnie dotyczące bibliografii do matury ustnej z Języka polskiego). TEN TERMIN MOŻE ZOSTAĆ USTALONY Z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ PRZEZ NAUCZYCIELA Z JĘZYKA POLSKIEGO – p. Ewę Jarczyk.

Terminy maturalne – LINK

INFORMACJE OGÓLNE

Komunikat dyrektora CKE dotyczący matury 2015 – LINK

Procedury maturalne i deklaracje – LINK

Matura 2014/2015 – LINK

JĘZYK POLSKI

Informacje na temat matury z Języka polskiego znajdują się na stronie p. mgr Ewy Jarczyk: LINK.

Do 6 kwietnia 2015 r. należy bezwzględnie złożyć wszystkie konieczne informacje potrzebne do podejścia do matury z Języka polskiego (szczególnie dotyczące bibliografii do matury ustnej z Języka polskiego). TEN TERMIN MOŻE ZOSTAĆ USTALONY Z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ PRZEZ NAUCZYCIELA Z JĘZYKA POLSKIEGO – p. Ewę Jarczyk.

MATEMATYKA

Informator na stronie CKE – LINK

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Angielski – informator na stronie CKE – LINK

Niemiecki – informator na stronie CKE – LINK

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

Informatory – LINK

ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z LAT POPRZEDNICH – LINK